„Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím.“
Arthur Schopenhauer (nemecký filozof, 1788 - 1860)

PhDr. Jana Janovičová

Vedúci fyzioterapeut

0910 776 438

Veronika Hudecová

Masér

+421 33 5920 800