„Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím.“
Arthur Schopenhauer (nemecký filozof, 1788 - 1860)

Naše služby - fyzioterapia

Elektroterapia

Elektroterapia je liečebná metóda fyzikálnej terapie, ktorá využíva rôzne druhy elektrického prúdu a ich vzájomné kombinácie. Elektrický prúd svojimi účinkami ovplyvňuje rôzne fyziologické funkcie a metabolické procesy v organizme: dráždivosť a vzrušivosť, zvýšené prekrvenie a zvýšenú permeabilitu kapilár, resorpciu edémov a zápalových infiltrátov, zlepšenú výživu tkanív, látkovú premenu, permeabilitu bunkových membrán a zvýšený metabolizmus buniek s následným ovplyvnením obranyschopnosti a imunity tkanív.

Rebox

Prístroj rebox generuje špecifické jednosmerné elektrické impulzy, ktoré sú v liečenej oblasti aplikované neinvazívne cez kožu dotykom hrotovej elektródy. Počas niekoľkých sekúnd vďaka elektrochemickým zmenám v tkanive dochádza ku korekcii lokálnej acidózy, zvýši sa mikrocirkulácia tkaniva a lymfy a nastáva aj výrazný myorelaxančný efekt.

Oxygenoterapia

Oxygenoterapia je liečebná a regeneračná metóda založená na inhalácii primeraných dávok kyslíka. Kyslík je vyrábaný kyslíkovým koncentrátorom, a inhaluje sa pomocou kanyly (nosných okuliarov), alebo nosovo-ústnej masky. Koncentrácia kyslíka pri inhalovaní (90 - 95%) je podstatne vyššia, ako jeho prítomnosť vo vzduchu. Priaznivé účinky absolvovanej oxygenoterapie pretrvávajú ešte veľmi dlho a udržujú rozbehnutú regeneráciu organizmu na bunkovej úrovni. Oxygenoterapia je komplexná liečba, ktorá nepôsobí iba na chorý orgán, ale na celý organizmus.

Lokálna kryoterapia

Princípom lokálnej kryoterapie je zníženie teploty postihnutých tkanív kĺbov, svalov, šliach v čo najkratšom čase. Čas trvania tohto zákroku je okolo 2-3 minúty pri malých ošetrovaných miestach, až po 4 minúty pri veľkých plochách a kĺboch. Hlavné účinky sú analgézia, tlmenie zápalu, prekrvenie tkanív, ústup edémov.

Magnetoterapia

Magnetoterapia je liečebné využitie biologických účinkov magnetického poľa. Využíva sa buď stále, striedavé alebo impulzné. Z praktického hľadiska to znamená, že akútne a ťažké stavy začíname liečiť stálym magnetickým poľom, kým pri chronických ochoreniach uprednostňujeme použitie nízkofrekvenčných striedavých, či impulzných magnetických polí. Využíva sa pri degeneratívnych a zápalových ochoreniach pohybového systému, po úrazoch a pri neurologických diagnózach.

Prístrojová lymfodrenáž

Lymfodrenáž, čiže lymfatická masáž, sa používa pri liečbe opuchov akéhokoľvek pôvodu. Lymfatické drenáže pôsobia na lymfatický systém, ktorý je tvorený lymfatickými cievami a uzlinami. Prístrojová lymfodrenáž stláča končatinu a vyvoláva tlakové vlny, ktoré sa snažia obnoviť ako lymfatický, tak aj žilový systém.

Ultrazvuk

Ultrazvuk je mechanické vlnenie tvorené kmitmi kryštálu umiestneného v ultrazvukovom aplikátore. Tieto kmity sa prenášajú z aplikátora na povrch tela a hlbšie do tkaniva pomocou gélu. Vplyvom ultrazvuku dochádza k hĺbkovej mikromasáži a k lokálnemu zvýšeniu teploty tkaniva.

Hydromasážna vaňa, končatinové vírivky

Vodoliečba je typ terapie založenej na terapeutickom použití vody. Vodoliečba pomáha uvoľniť svaly, zvyšuje krvný obeh a uvoľňuje svalové bolesti a celkové napätie. Vírivý kúpeľ či už celkový alebo končatinový spôsobuje vytrvalú jemnú masáž končatín so zlepšením metabolizmu kože, podkožia a povrchovej štruktúry svalov. Zabezpečuje ústup poúrazového opuchu, pôsobí relaxačne.

Kinesiotaping

Kinesiotaping je spôsob liečby založený na telu vlastných reparačných procesoch. Účinnosť sa prejavuje vďaka aktivácii nervovej a obehovej sústavy. Metóda vychádza z poznatkov kinesiologie, ako vedy uznávajúci význam tela a pohybu pri rehabilitácii a bežnom živote. Preto je tento funkčný taping nazývaný "kinesio" taping. Svaly neslúžia len k pohybu tela, ale tiež riadia žilový obeh a lymfatický tok, telesnú teplotu, atď. Z tohto dôvodu akékoľvek zlyhanie správnej svalovej funkcie vyvolá najrôznejšie druhy zdravotných ťažkostí. V dôsledku tohto, kinesiotaping venuje veľkú pozornosť významu svalovej funkcie pre aktiváciu telu vlastných liečebných mechanizmov.

Klasická masáž

Je základom všetkých masáží, aktivuje celkový krvný a lymfatický obeh, ktorý následne zlepšuje okysličenie organizmu a odlev škodlivých látok z tela. Zlepšuje prekrvenie pokožky, podkožia a svalov, pomáha uvoľňovať stuhnuté a bolestivé svaly a podieľa sa na lepšom vyplavovaní odpadových látok z organizmu. Zjednodušene povedané, vďaka pravidelnej klasickej masáži sa pokožka na vašom tele môže stať pružnejšou a môžete predísť bolestiam, ktoré bývajú dôsledkom stuhnutého svalstva - napríklad v oblasti šije, medzi lopatkami a v krížoch. Pomáha aj pri rekonvalescencii svalov a kĺbov po dlhom znehybnení v dôsledku zlomeniny alebo iného zranenia.

Reflexná masáž chodidiel

Ide o formu špeciálnej reflexnej terapie, pri ktorej sa liečebný zásah vykonáva predovšetkým cestou nervových spojov a zakončení v oblasti zvolených reflexných oblúkov. Je to v podstate manuálny liečebný zásah na povrchu tela, a to v miestach ochorením vyvolaných reflexných zmien. Aplikuje sa v miestach druhotných zmien reflexne vyvolaných ochorením, pričom sa vyhľadávajú miesta so zmenenou citlivosťou kože.

Masáž lávovými kameňmi

Masáž lávovými kameňmi je špeciálna technika, kedy terapeut používa okrem svojich rúk aj hladké, ohriate kamene tak, že nimi masíruje a umiestňuje ich na vaše telo. Teplo, ktoré z nich sála pôsobí jednak relaxačne, no tiež pomôže zahriať stuhnuté svaly, čo masáž urýchli a zefektívni jej účinok.

Bankovanie

Bankovanie je vykonávané za pomoci sklenených baniek, alebo umelohmotných vákuových baniek. Na základe zafarbenia kože vplyvom popraskania cievok dokážeme identifikovať problém pacienta. Práve tento parameter je kľúčový k odhaleniu lokálnej bolesti prislúchajúceho orgánu. Bankovanie je takmer bezbolestné, záleží však na citlivosti pacienta. V praxi sa stretávame len s jemným pnutím kože, ktoré však po procedúre ihneď ustúpi a dôjde k uvoľneniu svalov. Indikácie: detoxikácia celého organizmu vďaka okysličovaniu a vyvolaniu biologických zmien, zlepšenie cirkulácie krvi a celkového krvného obehu, znižovanie bolesti a liečba svalových spazmov, uvoľnenie stuhnutých svalov, znižovanie zápalového stavu pacienta pri pooperačných stavoch, zápale šliach a kĺbov.

Fínska sauna

Saunovanie vo všeobecnosti má mnoho pozitívnych účinkov. Fínska sauna je suchá sauna s nižšou vlhkosťou pri teplote 80 – 90 stupňov Celzia. Saunovanie pôsobí preventívne proti nachladnutiu a ďalším chorobám horných dýchacích ciest, stimuluje imunitu, podporuje prekrvenie tkanív celého tela ako aj vnútorných orgánov, aktívne odbúrava svalovú bolesť, zlepšuje termoregulačné mechanizmy.