„Zdravie nie je všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím.“
Arthur Schopenhauer (nemecký filozof, 1788 - 1860)

PhDr. Jana Janovičová
Vedúci fyzioterapeut
Vzdelanie:
 • 2004: Stredná zdravotnícka škola Trnava - VOV - diplomovaný fyzioterapeut
 • 2009: Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta - odbor fyzioterapia - magisterské štúdium
 • 2012: SZU Bratislava - Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií - diplom o špecializácii v špecializačnom odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému
 • 2017: SZU Bratislava osvedčenie o pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti učiteľa
 • 2019: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave - Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie - rigorózne konanie
Absolvované kurzy:
 • McKenzie Institut International - Mechanical diagnosis and therapy - Part A, B, C, D
 • Terapeutické využitie kinesiotapu
 • Detoxikačná medová masáž
 • Masáž lávovými kameňmi - hot stones
 • Diplom inštruktor BOSU I. kvalifikačného stupňa
 • Bankovanie - vákuová masáž
 • SM systém
 • DNS- dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa
 • Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa
 • Mobilizačné techniky - časť A, B
 • Terapeutické využitie Theragunu
 • Špeciálna kineziológia pohybového aparátu - diferenciálna diagnostika a terapia
 • Kurz chiropraxie - úroveň 1+2: pohybová terapia
Kontakt